Belangrijke mededelingen

1. Farmaceutisch dossier

2. Siskaart is niet meer.

 

Uw farmaceutisch dossier

 

Telkens als uw apotheker u een voorgeschreven geneesmiddel aflevert, is hij wettelijk verplicht om dit te registreren. Tenzij u bezwaar maakt, mag hij daarnaast nog bijkomende gegevens registreren in het belang van uw gezondheid, zoals geneesmiddelen zonder voorschrift of eventuele allergieën. Deze informatie wordt door uw apotheker opgeslagen in uw farmaceutisch dossier en bijgehouden in de software van zijn apotheek, waar u het ook kunt inkijken en indien nodig verbeteren.

Oog voor uw gezondheid

Doordat uw apotheker bijhoudt welke geneesmiddelen u gebruikt, kan hij u beter adviseren en kunt u erop vertrouwen dat hij mogelijke problemen met uw medicatie kan voorkomen. Sommige geneesmiddelen gaan immers niet goed samen; ze kunnen elkaars werking tenietdoen of net versterken. Wanneer uw apotheker u een geneesmiddel aflevert, raadpleegt hij uw farmaceutisch dossier. Zo gaat hij in alle discretie na of de medicatie geschikt is voor u en kan hij, indien nodig, overleggen met uw arts.

Een nieuwe dienst

Uw medicatiegegevens kunnen voortaan door elke apotheker geconsulteerd worden, indien u hiervoor uw toestemming geeft. Uw farmaceutisch dossier blijft in de apotheek, alleen de informatie over uw geneesmiddelen kan geraadpleegd worden in iedere apotheek waar u zich aandient.
Zo krijgt elke apotheker die u een geneesmiddel aflevert, automatisch een volledig overzicht van al uw medicatie en kan hij nog beter waken over uw veiligheid. Uw apotheker biedt u deze nieuwe dienst gratis aan.

Een extra veiligheid voor u...

De meeste patiënten gaan gewoonlijk naar hun huisapotheker, die goed vertrouwd is met hun medicatie. Soms gaan ze ook wel eens in een andere apotheek een geneesmiddel halen; in een apotheek die van wacht is, of dicht bij het werk ligt, of waar ze op vakantie zijn, of omdat het nu eenmaal zo uitkomt… maar waar de apotheker niet weet welke geneesmiddelen ze gebruiken.
Door het uitwisselen van medicatiegegevens zijn dergelijke risico’s uitgesloten. Vandaar dat u er alle belang bij heeft om uw toestemming te geven voor deze extra veiligheid. Het gaat tenslotte om UW gezondheid!

Strikt vertrouwelijk

Uw medicatiegegevens kunnen enkel worden uitgewisseld met andere apotheken en mogen uitsluitend geraadpleegd worden in de apotheek waar u een geneesmiddel haalt.
De apotheker krijgt alleen inzage in uw geneesmiddelen (naam, dosering en datum van aflevering) van de afgelopen twaalf maanden. Er is geen enkele uitwisseling van andere informatie, bv. de naam van de arts die een geneesmiddel heeft voorgeschreven of de apotheker die het heeft afgeleverd.
Géén Big Brother! De uitwisseling van informatie wordt streng beveiligd. De vertrouwelijkheid van uw gegevens is gegarandeerd. De apotheker en zijn medewerkers zijn gebonden aan hun beroepsgeheim.

Uw gezondheid, uw keuze...

Geef uw toestemming aan uw apotheker indien u opteert voor extra veiligheid. Dit is geen verplichting. Het is uw vrije keuze. U bepaalt zelf of uw medicatiegegevens gedeeld mogen worden. U kunt uw toestemming ook op ieder moment weer intrekken. Uw gezondheid, uw beslissing.

 

 

2. Siskaart is niet meer.

MEDEDELING: Vanaf 1 januari wordt in de apotheek de e-Id kaart gebruikt om de correcte verzekerbaarheidsgegevens te verifiëren in plaats van de sis-kaart. Indien u de e-Id kaart niet bij de hand hebt, kunnen we u ook verder helpen met een mutualiteitsvignet of het rijksregisternummer.

 

Apotheek Libens
Koning Albertlaan 8
3630 MAASMECHELEN

Weergeven op plan

Tel: 089 764021
Fax: 089 764022

Contact

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
08u30 - 12u00
13u00 - 18u30

Zaterdag:
08u30 - 12u30

Wachtdiensten

Disclaimer - Verkoopsvoorwaarden

Powered by ApoSite - 15080 -